Biuro Rachunkowe

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej oraz z organizacjami pozarządowymi. Gwarantujemy wysoką jakość obsługi zgodną z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego, godną reprezentację przed urzędami, fachowe doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności. Posiadamy certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający nas do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Naszą specjalizacją jest pełna i uproszczona księgowość, obsługa kadrowo- płacowa, ryczałt, doradztwo podatkowe i rozliczenia finansowe. Pomagamy w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Rozliczenia z US, ZUS i PFRON

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności

 • Reprezentacja przed urzędami

 • Ewidencja środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja ryczałtowa

 • Ewidencja podatkowa

 • Deklaracje podatkowe

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej